Siegień, W. (2016). Figury dzieciństwa w militarystycznym dyskursie w Związku Radzieckim i we współczesnej Rosji. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 51–63. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/777