Starego, K. (2016). Gniew, współczucie, solidarność – w stronę politycznie i krytycznie zorientowanej pedagogiki emocji. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 64–75. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/778