Pietkiewicz-Pareek, B. (2016). Strategie pomocy dzieciom ulicy w Jaipurze. Studium przypadku organizacji I-India. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 76–84. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/779