Zbróg, Z. (2016). Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego – reprezentacje społeczne problemu w debacie publicznej. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 85–93. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/780