Jarosz, E., & Kurkowski, C. (2016). Kary cielesne – kontestacja a rzeczywistość. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 94–105. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/781