Symonowicz-Jabłońska, I., & Wieczór, E. (2016). Budowanie kapitału społecznego w świetle analizy podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 106–117. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/782