Mačkinová, M., & Nowicka, A. (2016). Child in exile. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 118–126. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/784