Jakubowska, K. (2016). Gdy spotykają się różne kultury. Oblicza dzieciństwa na emigracji na przykładzie Norwegii. Problemy Wczesnej Edukacji, 35(4), 147–154. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/786