Krasoń, K. (2015). Cielesność dywergencyjna – komponent integralnej edukacji wychylonej w przyszłość. Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), 7–22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5644