Szpytma, C. (2015). Szkoły typu Open-Air: eksperymenty architektoniczno-pedagogiczne szkolnictwa w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), 23–41. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5645