Bonar, J., & Maj, A. (2015). Przedszkola Reggio Emilia we Włoszech miejscem rozkwitu dziecięcego potencjału. Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), 42–57. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5646