Farnicka, M., & Liberska, H. (2015). Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym. Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), 77–91. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5648