Olczak, A. (2015). Uczenie się demokracji od dzieciństwa – kaprys czy potrzeba współczesności?. Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), 92–100. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5649