Bilewicz-Kuźnia, B., & Centner-Guz, M. (2015). Natura, architektura i zabawa jako źródła przeżyć estetycznych i odkryć geometrycznych dzieci – badania w działaniu. Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), 101–121. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5650