Janik, A. (2015). Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec. Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), 132–142. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5652