Piwowarska, E. (2015). Kształtowanie przez dzieci form przestrzennych – doniesienie z badań. Problemy Wczesnej Edukacji, 31(4), 160–168. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/817