Klus-Stańska, D. (2015). Wyjść poza reżim imperatywu rozwojowego. Między inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta na współczesne studia nad dzieciństwem. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 7-22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9211