Stępkowski, D., & Benner, D. (2015). Pojęcie ukształcalności i jego miejsce w teorii wychowania Jeana Jacquesa Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 39–51. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9214