Różycka-Jaroś, S. (2015). Historyczno-prawna analiza sytuacji dzieci w epoce Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 52–62. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9215