Kowalik-Olubińska, M. (2015). Jeśli nie naiwność, to co? Próba rekonstrukcji idei dziecka u J.J. Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 63–74. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9216