Dagiel, M. (2015). Zwodnicza szczerość(?) Jana Jakuba Rousseau czyli narracja jako kreacja i doświadczanie świata. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 75–86. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9217