Szatan, E. (2015). Myśli Jana Jakuba Rousseau o wychowaniu i muzyce – ich reminiscencje w rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 87–103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9218