Zielka, S. (2015). Rousseau i nowożytne spotkanie z Innym. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 104–112. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9219