Siegień, W. (2015). Pisarstwo i masochizm Jana Jakuba Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 113–120. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9220