Kalinowska, A., & Stański, A. (2015). Po co matematykom Jan Jakub Rousseau?. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 121–125. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9221