Dziekońska, J., & Karoń, J. (2015). W poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej/ (Re)thinking school Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 r. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 129–137. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9222