Zawichrowska, M. (2015). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej: ZNAK – MYŚL – SŁOWO – DZIEŁO (ze specjalnym udziałem Umberto Eco) Uniwersytet Łódzki, 24–27 września 2015 r. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 138–142. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9223