Żołądź-Strzelczyk, D. (2015). Kilka uwag o znajomości dzieła Jana Jakuba Rousseau „Emil, czyli o wychowaniu” w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku. Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), 7–14. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5656