Jakubiak, K. (2015). Od idei poznania dziecka do pedologii jako nauki o dziecku. Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), 15–22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5657