Kozak, M. (2015). Obrona nowożytnej koncepcji praw dziecka. Kilka refleksji w kontekście myśli pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), 23–32. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5658