Ostrowicka, H. (2015). Wyznania, Rousseau i dyskurs edukacyjny – zarys badań w perspektywie (post)foucaultowskiej. Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), 33–43. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5659