Kopciewicz, L. (2015). Jan Jakub Rousseau w naturze/ogrodzie? Dyskursy natury we współczesnych odczytaniach feministycznych i posthumanistycznych. Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), 53–66. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5661