Wasilewska, A. (2015). Językowy obraz świata w tekstach Jana Jakuba Rousseau. „Wyznania” jako narracyjne konstruowanie tożsamości. Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), 67–80. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5662