Szczepska-Pustkowska, M. (2015). Dziecięce filozofowanie na tle romantycznej wizji szlachetnego dzikusa J.J. Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji, 29(2), 81–96. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5663