Kruk, J. (2015). Metodyka jako praktyka kulturowa (archetypowa). Ku źródłom zmiany w dydaktyce. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 9–20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5666