Męczkowska-Christiansen, A. (2015). Socjalizacja poznawcza jako (d)efekt kształcenia szkolnego (na tle rozważań nad kulturowym kontekstem konstruowania struktur poznawczych człowieka). Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 21–32. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5667