Jendza, J., Zalewska, E., & Zamojski, P. (2015). Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 46–55. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5669