Nowak, J. (2015). Kompetencje pedagogiczne studentów edukacji wczesnoszkolnej jednym z warunków zmiany rozwojowej uczniów. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 81–91. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5672