Zdanowicz-Kucharczyk, K. (2015). Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu. Refl eksja nad badaniami w działaniu z pozycji zewnętrznego obserwatora. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 92–103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5673