Dolata, R. (2015). Na marginesie artykułu Hipoteza – krzywa wiedzy dziecka. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 157–160. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5679