Symonowicz-Jabłońska, I. (2015). W poszukiwaniu „straconych” autorytetów: Recenzja książki Inspiracje pedagogiką freinetowską. Tom I: Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, red. A. Semenowicz, H. Stolarczyk, A. Szwech,. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 163–166. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/854