Kruk, J., & Zamojski, P. (2015). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Współczesne problemy kształcenia. Idee – teorie – metodyki”. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 20 maja 2014 r. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 167–169. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/855