Klus-Stańska, D. (2014). „Nasz elementarz” – krótki opis daru, który zubaża obdarowanych. Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), 24–44. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/858