Wiśniewska-Kin, M. (2014). Gra pozorów i złudzeń we wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej. Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), 45–53. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/859