Siegień, W., & Frąckowiak, S. (2014). Poza intymnością rodziców i dzieci. Zbiorowe studium osób oraz kompleks Edypa au rebours. Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), 74–87. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/862