Żyta, A., & Ćwirynkało, K. (2014). Relacje rówieśnicze uczniów z niepełnosprawnością w nauczaniu inkluzyjnym – wybrane problemy. Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), 88–98. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/863