Karoń, J. (2014). Za zamkniętymi drzwiami klasy szkolnej – przemoc werbalna w komunikacji nauczyciela z dziećmi. Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), 121–137. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/866