Śliwa, M., & Nowicka, M. (2014). Culturally programmed space of nursery – where we are going?. Problemy Wczesnej Edukacji, 26(3), 93–107. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/875