Dagiel, M., & Kowalik-Olubińska, M. (2014). Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: W świetle i cieniu idei Jana Jakuba Rousseau. Uniwersytet Gdański, 6–7 października 2014 r. Problemy Wczesnej Edukacji, 26(3), 145–152. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/879