Maj, A. (2014). Metoda projektów jako strategia wcielania w praktykę idei wyłaniającego się programu. Problemy Wczesnej Edukacji, 25(2), 86–98. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/885